Utbildning

MEDIEINSTITUTET:

Slutförda:

  • Strategisk marknadsföring
  • Kompetensportfölj och entreprenörskap
  • Webbteknik

Kommande:

  • Presentation och Pitch
  • Content marketing och Ads
  • Mediestrategi och kampanjplanering
  • SEO/SEM
  • Digital Analys
  • LIA 1
  • LIA 2